KUITWA KWENYE USAILI

Mkuu wa Taasisi ya Taaluma ya Wanyamapori – Pasiansi, Mwanza anawatangazia wafuatao ambao waliomba kujiunga na Kozi ya
Astashahada ya Awali ya Usimamizi wa Wanyamapori na Hima Sheria (Basic Technician Certificate in Wildlife Management and Law
Enforcement – BTCWLE) kuwa wanatakiwa kuhudhuria usaili utakaofanyika kuanzia tarehe 22 Juni hadi 25 Juni, 2015:

Leave a Reply

*